Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư. lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định sô 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 49/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày hiệu lực 22/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư. lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định sô 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 49 2019 QĐ UBND.pdf