Quyết định Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 21/2021/Đ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 21-2021-qd-ubnd.pdf