Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức
Số ký hiệu văn bản 15/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2020
Ngày hiệu lực 15/07/2020
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 15 2020 QĐ UBND.pdf