Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
DANH BẠ CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG

Họ và tên/đơn vị Chức danh Điện thoại Email
Nguyễn Lâm Thị Tú Anh Giám đốc 3.852.795 anhnlt@caobang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Định Phó Giám đốc 3.853.800 dinhnn@caobang.gov.vn
Nông Hoa Thương Phó Giám đốc 3.852.812 thuongnh@caobang.gov.vn
Lý Đức Bằng  Phó Giám đốc  3.953.423 bangld@caobang.gov.vn
I. Văn phòng       
Bế Cao Kiên Chánh Văn phòng 3.856.016 kienbc@caobang.gov.vn
      
Hoàng Thị Thu Hường Văn thư 3.852422  huonghtt@caobang.gov.vn
II. Phòng CCVC&ĐT      
Phan Văn Dựng Trưởng phòng 3.852.589 dungpv@caobang.gov.vn
Nông Linh Khánh Duy Phó Trưởng phòng 3.855.873 duynlk@caobang.gov.vn
III. Phòng CCHC&TCBC      
Trần Lương Nguyệt  Trưởng phòng  3.853.915  nguyettl@caobang.gov.vn
Lý Thị Hường
Phó Trưởng phòng 3.852.266 huonglt@caobang.gov.vn
IV.Phòng XDCQ&TN      
Bế Ngọc Duy Trưởng phòng 3.752.188 duybn@caobang.gov.vn
Hoàng Thi Ái Ly Phó Trưởng phòng 3.858.280 lyhta@caobang.gov.vn
V. Thanh tra      
Ngân Ngọc Hiếu Chánh Thanh tra 3.855.552 hieunn@caobang.gov.vn
 Phạm Thị Mai Liên Phó Chánh Thanh tra   3.855.552  lienptm@caobang.gov.vn
VI. Ban Thi đua-Khen thưởng      
Đàm Văn Vũ Trưởng ban 3.955.089 vudv@caobang.gov.vn
 Lê Thị Bích Hằng Phó Trưởng ban  3.955.088  hangltb@caobang.gov.vn
Đàm Thị Hới Văn thư 3.955.099 hoidt@caobang.gov.vn
VII. Ban Tôn giáo

 

   
Hoàng Văn Hiếu Trưởng ban 3.838.986 hieuhv@caobang.gov.vn
 Dương Đại Thắng  Phó Trưởng ban  3.882.186  thangdd@caobang.gov.vn
  Nguyễn Ngọc Anh  Phó Trưởng ban   3.953.422
anhnn.noivu@caobang.gov.vn
VIII. Phòng Văn thư-Lưu trữ      
Nguyễn Thị Dương Kiều Trưởng phòng 3.959.885 kieuntd@caobang.gov.vn
 Nông Thị Thúy Ngà   Phó Trưởng phòng  3.959.885  ngantt@caobang.gov.vn
IX. Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 

   
Lục Xuân Thắng
Giám đốc Trung tâm
 3.857.704
thanglx@caobang.gov.vn
Nông Thị Hồng Vân Phó Giám đốc Trung tâm
  3.952.688  vannth@caobang.gov.vn