Loại văn bản
Tổng số: 1257
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 423
Tải về 22
01/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 377
Tải về 0
53/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 458
Tải về 19
80/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn thôi việc do tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 384
Tải về 6
42/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 443
Tải về 9
21/2021/Đ-UBND 20/08/2021 Quyết định Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 492
Tải về 22
50/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết Ban hành Quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao Bằng"
Lượt xem: 455
Tải về 13
34/2020/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 420
Tải về 58
29/2020/QĐ-UBND 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 352
Tải về 32
28/2020/QĐ-UBND 13/11/2020 Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 423
Tải về 13
12345678910...