Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 16/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 16.2023.qd-ubnd_0001.pdf