Quyết định Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 25/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 18/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 25.2023.qd-ubnd_0001.pdf