Loại văn bản
Tổng số: 1223
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết Ban hành Quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao Bằng"
Lượt xem: 455
Tải về 13
29/2020/QĐ-UBND 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 352
Tải về 32
28/2020/QĐ-UBND 13/11/2020 Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 423
Tải về 13
667/QĐ-SNV 17/09/2020 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ
Lượt xem: 593
Tải về 7
29/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 399
Tải về 22
30/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 921
Tải về 42
31/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, ông chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 450
Tải về 28
15/2020/QĐ-UBND 10/07/2020 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 386
Tải về 3
133/QĐ-SNV 14/04/2020 Quyết định số 133/QĐ-SNV ngày 14/4/2020 của Sở Nội vụ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 713
Tải về 25
683/BC-SNV 13/04/2020 Báo cáo số 683/BC-SNV ngày 13/4/2020 của Sở Nội vụ đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của Sở Nội vụ
Lượt xem: 706
Tải về 0
12345678910...