Báo cáo số 683/BC-SNV ngày 13/4/2020 của Sở Nội vụ đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của Sở Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 683/BC-SNV
Ngày ban hành 13/04/2020
Ngày hiệu lực 13/04/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo số 683/BC-SNV ngày 13/4/2020 của Sở Nội vụ đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của Sở Nội vụ
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực ngành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 683 BC SNV.PDF