Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11421/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 26/05/2023
Ngày kết thúc: 03/06/2023
Lượt xem:
21393/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 24/05/2023
Ngày kết thúc: 01/06/2023
Lượt xem:
3569/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 15/04/2023
Lượt xem:
42234/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 19/10/2022
Lượt xem:
52121/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 19/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:
6828/SNV-TG
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 12/05/2022
Lượt xem:
7427/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 09/03/2022
Ngày kết thúc: 18/03/2022
Lượt xem:
82509/SNV-TG
Ngày bắt đầu: 26/10/2021
Ngày kết thúc: 14/11/2021
Lượt xem:
92314/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 11/10/2021
Lượt xem:
101005/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 26/05/2021
Lượt xem:
11833/SNV-QLVTLT
Ngày bắt đầu: 15/04/2021
Ngày kết thúc: 15/05/2021
Lượt xem:
121816/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 09/09/2020
Ngày kết thúc: 21/09/2020
Lượt xem:
131631/SNV-QLVTLT
Ngày bắt đầu: 19/08/2020
Ngày kết thúc: 08/09/2020
Lượt xem:
14948/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 28/04/2020
Ngày kết thúc: 29/05/2020
Lượt xem:
15738/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 22/04/2020
Ngày kết thúc: 10/05/2020
Lượt xem:
16test vb QPPL
Ngày bắt đầu: 01/09/2019
Ngày kết thúc: 06/09/2019
Lượt xem:
17380/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 12/03/2019
Ngày kết thúc: 29/03/2019
Lượt xem:
181864/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc: 25/10/2018
Lượt xem:
19hcld-gddt
Ngày bắt đầu: 17/09/2018
Ngày kết thúc: 28/09/2018
Lượt xem:
20yknn2018
Ngày bắt đầu: 02/07/2018
Ngày kết thúc: 13/07/2018
Lượt xem:
211100/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 19/06/2018
Ngày kết thúc: 30/06/2018
Lượt xem:
22836/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 28/05/2018
Ngày kết thúc: 16/06/2018
Lượt xem:
23HG
Ngày bắt đầu: 26/04/2018
Ngày kết thúc: 05/06/2018
Lượt xem:
24321/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Ngày kết thúc: 27/03/2018
Lượt xem:
252369/SNV-BTDKT
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Ngày kết thúc: 01/12/2017
Lượt xem:
262274/SNV-BTDKT
Ngày bắt đầu: 16/11/2017
Ngày kết thúc: 30/11/2017
Lượt xem:
272033/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 20/10/2017
Ngày kết thúc: 31/10/2017
Lượt xem:
281335/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 06/07/2017
Ngày kết thúc: 31/07/2017
Lượt xem:
29969/SNV-BTDKT
Ngày bắt đầu: 23/05/2017
Ngày kết thúc: 02/06/2017
Lượt xem:
30590/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Ngày kết thúc: 26/04/2017
Lượt xem:
31520/SNV-TCBC
Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Ngày kết thúc: 25/04/2017
Lượt xem:
32317/SNV-QLCCVC
Ngày bắt đầu: 01/03/2017
Ngày kết thúc: 10/03/2017
Lượt xem:
332457/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 29/12/2016
Ngày kết thúc: 10/01/2017
Lượt xem:
34/TH-1CUA
Ngày bắt đầu: 10/03/2016
Ngày kết thúc: 23/03/2016
Lượt xem:
35/KH-CCHC 2016-2020
Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc: 05/12/2015
Lượt xem:
36/KH-UBND-2016
Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc: 05/12/2015
Lượt xem:
371801/SNV-CCHC
Ngày bắt đầu: 28/10/2015
Ngày kết thúc: 04/11/2015
Lượt xem:
381702/SNV-CCVTLT
Ngày bắt đầu: 13/10/2015
Ngày kết thúc: 20/10/2015
Lượt xem: