Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ớ xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 82/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ớ xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 82.pdf