Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 42/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày hiệu lực 16/11/2021
Trích yếu nội dung Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 42-2021-qd-ubnd-dao-tao.pdf