Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chính quyền địa phương, lĩnh vực công chức và lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1958/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2019
Ngày hiệu lực 04/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chính quyền địa phương, lĩnh vực công chức và lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1958-QĐ-UBND.pdf