Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1490/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ QTNB SNV (1).pdf