Quyết định số 777/QĐ-SNV ngày 31/012/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 777/QĐ-SNV
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 777/QĐ-SNV ngày 31/012/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực ngành
Người ký duyệt Đồng Thị Kiều Oanh
Tài liệu đính kèm 777.PDF