Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 5552/QĐ-SNV
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực 15/05/2018
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 552-QD-UBND_2018.pdf