Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 20/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2019
Ngày hiệu lực 18/04/2019
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20-2019-QĐ-UBND.pdf