Quyết định số 133/QĐ-SNV ngày 14/4/2020 của Sở Nội vụ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 133/QĐ-SNV
Ngày ban hành 14/04/2020
Ngày hiệu lực 14/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 133/QĐ-SNV ngày 14/4/2020 của Sở Nội vụ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực ngành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 133 QĐ SNV.PDF