Nghị quyết Ban hành Quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao Bằng"
Số ký hiệu văn bản 50/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Ban hành Quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao Bằng"
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 50 2021 NQ HĐND.pdf