Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 28/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày hiệu lực 13/11/2020
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28 2020 QĐ UBND.pdf