Khai mạc giải Bóng Chuyền hơi

       Cùng với các hoạt động thi đua nhằm lập thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015), Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2015.