(Toàn cảnh Hội nghị đánh giá công tác tuyên tuyền phong trào thi đua yêu nước)

      Ngày 30/3/2015, Báo Cao Bằng, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng đã phối hợp đánh giá công tác tuyên tuyền phong trào thi đua yêu nước năm 2014.