Đ/c Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Ngày 18/01/2016, Đảng bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự Hội nghị có đ/c Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.