Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở, chủ trì Hội nghị

Ngày 12/8/2016, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.