Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn thôi việc do tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 80/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn thôi việc do tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 80 2021 NQ HĐND.pdf