Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, ông chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 31/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, ông chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 31 NQ.pdf