Nghị quyết Quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 30/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30 2020 NQ HĐND.pdf