Nghị quyết về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 29/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản Qui phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 29 2020 NQ HDND.pdf