Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2409
  • Trong tuần: 15 179
  • Tổng lượt truy cập: 1850332
  • Tất cả: 4305
Đăng nhập
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

            - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

            - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

            Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận theo các địa chỉ sau:

            1. Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

            - Địa chỉ cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng  (Số 011, đường Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

            - Điện thoại chuyên dùng: 02063.954.979; fax 02063.852.866

            - Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh@caobang.gov.vn

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng: http://www.caobang.gov.vn

2. Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi chức năng quản lý

- Địa chỉ cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng (Số 034, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

            - Điện thoại chuyên dùng: 02063.852.422 fax: 02063.855.849

            - Địa chỉ thư điện tử: sonoivu@caobang.gov.vn

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ: http://www.sonoivu.caobang.gov.vn

3. Gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn; Hệ thống kết nối Cao Bằng tại địa chỉ: http://ketnoi.caobang.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị.

            Lưu ý:

            - Phản ánh, kiến nghị sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;  ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức, có phản ánh, kiến nghị;

            - Không tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.