Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2503
  • Trong tuần: 15 273
  • Tổng lượt truy cập: 1850426
  • Tất cả: 4399
Đăng nhập
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng ngày 18/01/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị, thành phần tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở và toàn thể đảng viên, công chức viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

anh tin bai

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, năm 2023 là năm thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới và trong nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Sở với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở mức cao nhất. Theo đó, Đảng ủy Sở Nội vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai xây dựng Chương trình công tác thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp, nhiệm vụ của UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả (56 nhiệm vụ theo kế hoạch và 117 nhiệm vụ đột xuất, phát sinh). Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tiếp tục quan tâm; tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, phát triển đảng viên; trình độ, cũng như năng lực công tác của đội ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt; thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ trong công tác chuyên môn theo kế hoạch đề ra; hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng đa dạng, phong phú, thực chất đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng và việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Trong năm, chưa phát hiện đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham nhũng, tiêu cực hoặc bị tố cáo, đơn thư phản ánh. Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan, các đoàn thể từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến sát thực vào dự thảo các báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác nội vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy và Sở Nội vụ; chương trình công tác năm 2024, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở; Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác của Đảng ủy Sở Nội vụ năm 2023; đồng thời, đề nghị trong năm 2024, Đảng ủy Sở Nội vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết  đề ra và quan tâm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối; tiếp tục quán triệt học tập thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện nội dung đột phá theo Kế hoạch và chuyên đề năm 2024.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Với kết quả đạt được năm 2023, Sở Nội vụ và các cá nhân được các cấp ghi nhận và biểu dương khen thưởng như sau:

- Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen tập thể Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và 01 cá nhân; 08 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương; 01 cá nhân được Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức Đảng” năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 04 Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”. Ngoài ra, 03 tập thể phòng được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, khen thưởng 11 tập thể, cá nhân về các thành tích công tác, chuyên đề.

- Đảng ủy Khối tặng Giấy khen Đảng bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023; tặng Giấy khen Đảng bộ Sở Nội vụ và 01 cá nhân đã có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

- Đảng ủy Sở tặng Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023 đối với 01 chi bộ và 10 đảng viên; khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với 01 tập thể, 05 cá nhân.

anh tin bai

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Sở tiếp tục phát huy những mặt tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, phấn đấu tiếp tục duy trì xây dựng tập thể Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thành niên Sở Nội vụ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

 

Người thực hiện: Nông Công Vũ, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Tin khác
1 2 3 4 5  ...