Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 450
  • Trong tuần: 15 593
  • Tổng lượt truy cập: 1538528
  • Tất cả: 1666
Đăng nhập
Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, từ ngày 21-25/02/2023, Sở Nội vụ tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng,  nghiệp vụ cho 200 học viên, trong đó 100 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 100 học viên là chuyên viên công tác tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 
anh tin bai

Trong 03 ngày, các học viên đã được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ với các chuyên đề: Tâm lý lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng quản lý công chức trong cơ quan, công sở; Đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của CBCCVC trong xu hướng hội nhập quốc tế; Chuyển đổi số gắn với Cải cách hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

anh tin bai
 

Lãnh đạo Sở Nội vụ khai mạc lớp bồi dưỡng

 Lãnh đạo Sở Nội vụ đã phát biểu khai mạc, chỉ đạo quán triệt và nêu những vấn đề, nội dung của lớp bồi dưỡng cần thực hiện. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Chuyển đổi số, bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ những lớp bồi dưỡng đầu tiên của năm 2023, Sở Nội vụ đã tập trung đưa nội dung bồi dưỡng về chuyển đổi số để triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác chuyển đổi số của tỉnh.

 

anh tin bai

 

Qua bồi dưỡng, các học viên được bổ sung, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kỹ năng nghiệp vụ trong thực thi công vụ. Từ đó có thêm nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần tạo xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...