Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
KIỂM TRA CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2024 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SNV ngày 11/01/2024 của Sở Nội vụ vê việc Kiểm tra công tác nội vụ năm 2024. Ngày 23/4/2024, Đoàn kiểm tra công tác nội vụ năm 2024 do đồng chí Nông Hoa Thương - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nội vụ năm 2024 tại Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

anh tin bai

Đồng chí Nông Hoa Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Hạ Lang

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn từ tháng 01/2023 đến 31/3/2024 với các nội dung về việc xây dựng đề án vị trí việc làm công chức, viên chức; công tác sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức; việc ký kết hợp đồng lao động trong giai đoạn kiểm tra; số lượng công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện có tại đơn vị; việc bổ nhiệm viên chức: trình tự, thủ tục bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xây dựng kế hoạch và thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

anh tin bai

Đồng chí Ngân Ngọc Hiếu - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Qua buổi làm việc và kiểm tra, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, Đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận kết quả nỗ lực, sự điều hành của UBND huyện Hạ Lang trong việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...