Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2506
  • Trong tuần: 15 276
  • Tổng lượt truy cập: 1850429
  • Tất cả: 4402
Đăng nhập
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Sáng ngày 26/01/2024, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (điểm cầu chính tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tại Hà Nội kết nối với điểm cầu tại trụ sở của Viettel các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Tại điểm cầu Cao Bằng có sự tham dự của đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng.

 
anh tin bai

Đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tham dự, chủ trì tại điểm cầu Cao Bằng

 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, chủ trì hội nghị đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá khái quát tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành và đánh giá ưu điểm, hạn chế tồn tại trong thời gian qua, qua đó khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định mới phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023-NĐ-CP ngày 31/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Hội nghị triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, qua đó triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo Luật và các văn bản quy định mới ban hành./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...