Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 15 571
  • Tổng lượt truy cập: 1538506
  • Tất cả: 1644
Đăng nhập
Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức tiếp sóng trực tuyến “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”; thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 02/2023”.

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức tiếp sóng trực tuyến “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 02/2023” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức. Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức tiếp sóng 02 điểm cầu cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Ngọc Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Sở Nội vụ

Tại Hội nghị các đồng chí đã được nghe lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung sau:

+ Một số kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

+ Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023;

+ Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”

Qua Hội nghị trực tuyến các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm được các nội dung cơ bản về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...