Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Loại văn bản:
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
12626/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 25/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
22145/SNV-TTr
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
31421/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 26/05/2023
Ngày kết thúc: 03/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
41393/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 24/05/2023
Ngày kết thúc: 01/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
5569/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 15/04/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
62234/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 19/10/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
72121/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 19/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
8828/SNV-TG
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 12/05/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
9427/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 09/03/2022
Ngày kết thúc: 18/03/2022
Lượt xem:
TẢI VỀ
102509/SNV-TG
Ngày bắt đầu: 26/10/2021
Ngày kết thúc: 14/11/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
112314/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 11/10/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
121005/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 26/05/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
13833/SNV-QLVTLT
Ngày bắt đầu: 15/04/2021
Ngày kết thúc: 15/05/2021
Lượt xem:
TẢI VỀ
141816/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 09/09/2020
Ngày kết thúc: 21/09/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
151631/SNV-QLVTLT
Ngày bắt đầu: 19/08/2020
Ngày kết thúc: 08/09/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
16948/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 28/04/2020
Ngày kết thúc: 29/05/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
17738/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 22/04/2020
Ngày kết thúc: 10/05/2020
Lượt xem:
TẢI VỀ
18test vb QPPL
Ngày bắt đầu: 01/09/2019
Ngày kết thúc: 06/09/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
19380/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 12/03/2019
Ngày kết thúc: 29/03/2019
Lượt xem:
TẢI VỀ
201864/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc: 25/10/2018
Lượt xem:
TẢI VỀ
12