Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1610 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2019
Ngày hiệu lực 26/09/2019
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm QĐ QTNB cap huyen xa Noi vu.pdf