Quyết định số 72/QĐ-SNV ngày 26/02/2020 Quyết định công khai quyết toán và Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán năm 2019
Số ký hiệu văn bản 72/QĐ-SNV
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày hiệu lực 26/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 72/QĐ-SNV ngày 26/02/2020 Quyết định công khai quyết toán và Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán năm 2019
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực ngành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 72 qđ_0001.pdf