Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
V/v góp ý dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ

Ngày bắt đầu: 01/03/2017
Ngày kết thúc:10/03/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 317.PDF, Microsoft Office document icon Du_thao_QD_tuyen_dung_CC_cap_xa_17.doc, Microsoft Office document icon Du_thao_QD_tuyen_dung_cong_chuc_17.doc, Microsoft Office document icon QD_suadoi1110_17.doc, Microsoft Office document icon Quy_dinh_tieu_chuan_truong,_pho_phong_2017.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu: 29/12/2016
Ngày kết thúc:10/01/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 2457_2016.PDF, Microsoft Office document icon du_thao_quyet_dinh_cua_ub_tinh.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng lấy ý kiến Dự thảo Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Ngày bắt đầu: 10/03/2016
Ngày kết thúc:23/03/2016
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon QĐ B.hanh DA 1 cua hien dai.doc, Microsoft Office document icon DA thuc hien 1 cua hien dai.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc:05/12/2015
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du thao Ke hoach CCHC gdoan 2016-2020.doc, Office spreadsheet icon Phu luc KH CCHC.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016

Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc:05/12/2015
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du thao KH CCHC 2016 .doc, Office spreadsheet icon Phu luc KH CCHC.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn số 1801/SNV-CCHC ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ CB,CC đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngày bắt đầu: 28/10/2015
Ngày kết thúc:04/11/2015
Tệp đính kèm: PDF icon 1801 SNV CCHC.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn số 1702/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc góp ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 13/10/2015
Ngày kết thúc:20/10/2015
Tệp đính kèm: PDF icon 1702 SNV-CCVTLT.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Trang