Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Ngày kết thúc:27/03/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 321_2018.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Ngày kết thúc:01/12/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 2369_2017.PDF, Microsoft Office document icon Quy_che_doanh_nhan_gui_lay_y_kien_cac_nganh_ban_hanh_2017.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn gửi các đơn vị xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh

Ngày bắt đầu: 16/11/2017
Ngày kết thúc:30/11/2017
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du_thao_Quy_che_(Ban_gui_cac_nganh)_2017.doc, PDF icon COng_van_gui_lay_y_kien_cac_nganh_2017signed_2017.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Mod dupal sws

Ngày bắt đầu: 19/11/2017
Ngày kết thúc:19/11/2017
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Mod dupal sws

Ngày bắt đầu: 19/11/2017
Ngày kết thúc:19/11/2017
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
CV xin ý kiến gop ý dự thảo NQ ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực CLC gđ 2017 - 2020

Ngày bắt đầu: 20/10/2017
Ngày kết thúc:31/10/2017
Tệp đính kèm: PDF icon Cong_van_gui_cac_nganh_tham_gia_y_kien_du_thao_NQ_2017.signed.pdf, Microsoft Office document icon Du_thao_NQ_thu_hut_gui_lay_y_kien_cac_nganh_2017.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn số 1335/SNV-CCVC ngày 05/7/2017 về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 06/07/2017
Ngày kết thúc:31/07/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 1335_2017.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; cụm, khối thi đua thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Ngày bắt đầu: 23/05/2017
Ngày kết thúc:02/06/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 969_2017.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Về việc xin ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020

Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Ngày kết thúc:26/04/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 590 SNV CCVC.PDF, PDF icon Báo cáo đánh giá tác động.PDF, PDF icon Dự thảo Nghị Quyết.PDF, PDF icon Dự thảo tờ trình.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ

Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Ngày kết thúc:25/04/2017
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Quyet_dinh_ban_hanh_Quy_dinh_phan_cap_(du_thao)_2017.doc, Microsoft Office document icon Quy_dinh_phan_cap_(du_thao)_2017.doc, PDF icon CV_lay_y_kien_2017.signed.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Trang