Văn bản ngành nội vụ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1282/HD-SNV 30/6/2017
1161/SNV-BTĐKT 15/6/2017
1161/SNV-BTĐKT 15/6/2017
12/2017/QĐ-UBND 01/6/2017
11/2017/QĐ-UBND 01/6/2017
02/TKT 24/5/2017
1515/UBND-NC 23/5/2017
982/HD-SNV 24/5/2017
880/TB-HĐTNN 15/5/2017
1501/KH-UBND 23/5/2017

Trang