Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
Văn bản ngành nội vụ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2040/HD-SNV 30/11/2015
355/QĐ-UBND 12/8/2015
316/QĐ-SNV 30/7/2015
315/QĐ-SNV 30/7/2015
193/QĐ-SNV 08/6/2015
196/QĐ-SNV 08/6/2015
178/QĐ-SNV 29/5/2015
200/QĐ-SNV 12/6/2015

Trang