Hoạt động Đoàn thanh niên

   Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên”.


Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TN trong 3 tháng đầu năm và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2014. Ngày 15/4/2014 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng tiến hành sơ kết công tác quý I, triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Địch Văn Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Lã Đức Tuân – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, chủ trì Hội nghị.