Công tác công đoàn

CĐ Viên chức tỉnh Cao Bằng: Vừa chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CB CĐCS và CCVCLĐ về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm. Chuẩn bị điều kiện để tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý - 26.6"

Trang