Thanh tra kiểm tra

Phục Hoà (Cao Bằng): Thanh tra phát hiện thất thoát trên 2% giá trị xây lắp

Đó là kết luận của Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong quá trình thanh tra thực hiện Chương trình 135, 134, 120 của Chính phủ tại huyện Phục Hoà…

Đăng kí nhận RSS - Thanh tra kiểm tra