Danh bạ

Danh bạ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Họ và tên/đơn vị Chức danh Điện thoại Email
Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 3.852.795 oanhdtk@caobang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Định Phó Giám đốc 3.853.800 dinhnn@caobang.gov.vn
Đăng kí nhận RSS - Danh bạ