Danh bạ

Danh bạ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Họ và tên/đơn vị Chức danh Điện thoại Email
Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 3.852.795 oanhdtk@caobang.gov.vn
Đỗ Văn Thắng Phó Giám đốc 3.852.812 thangdv@caobang.gov.vn
Đăng kí nhận RSS - Danh bạ