Tin tức sự kiện

HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2017

Ngày 11/11, UBND tỉnh tổ chức vòng thi sơ khảo, Hội thi Tìm hiểu về CCHC nhà nước tỉnh năm 2017. Đến dự có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy Viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi.

Các thông tin khác

Thông báo số 858/TB-SKHCN ngày 31/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Các thông tin khác

Ngày 30/10, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác

Ngày 30/10, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác CCHC các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Các thông tin khác

Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo số 3187/TB-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo Đính chính danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo số 2978/TB-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Các thông tin khác

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN TÔN GIÁO NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Các thông tin khác

Thông báo số 2522/UBND-NC ngày 08/8/2017 của Chủ tịch UBND về việc triển khai Chương trình học bổng toàn phần Chevening

Các thông tin khác

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện