Tin tức sự kiện

Thông báo số 124/TB-HĐTD ngày 17/01/2018 của HĐTD Thông báo lịch thi môn Kiến thức chung và môn chuyên ngành trong tuyển dụng công chức

Các thông tin khác

Thông báo số 110/TB-HĐTD ngày 16/01/2018 của Hội đồng tuyển dụng Danh sách dự thi môn Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành công chức và danh sách phòng thi CC, VC

Các thông tin khác

Thông báo số 67/TB-HĐTD ngày 10/01/2018 của Hội đồng tuyển dụng kết quả điểm chấm phúc khảo môn Ngoại ngữ, kỳ tuyển dụng công chức năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo số 2637/HĐTNN ngày 29/12/2017 của Hội đồng thi nâng ngạch thông báo điểm thi nâng ngạch công chức Kế toán viên

Các thông tin khác

Thông báo số 2594/TB-HĐTD ngày 26/12/2017 của Hội đồng tuyển dụng Kết quả điểm thi môn Tin học và Ngoại ngữ, kỳ tuyển dụng công chức năm 2017

Các thông tin khác

Thông báo số 2552/TB-HĐTNN ngày 20/12/2017 của Hội đồng thi nâng ngach thông báo lịch khai mạc và thi nâng ngach Kế toán viên

Các thông tin khác

Thông báo số 2464/TB-HĐTNN ngày 08/12/2017 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức kế toán viên

Các thông tin khác

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 môn ngoại ngữ

Các thông tin khác

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện