Đảng bộ Sở

Đảng ủy Sở Nội vụ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Trung Hải, đảng viên Chi bộ Ban Tôn giáo

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

     Ngày 06/9/2014, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Đảng bộ Sở