Đảng bộ Sở

Đảng ủy Sở Nội vụ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Trung Hải, đảng viên Chi bộ Ban Tôn giáo

Trang

Đăng kí nhận RSS - Đảng bộ Sở