Lĩnh vực khác

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Số ký hiện: 2978/TB-UBND
Ngày ban hành: 15/9/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản:

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Số ký hiện: 2864/KH-UBND
Ngày ban hành: 08/9/2017
Người ký:
Lĩnh vực văn bản:

V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tại Niu-di-lân

Số ký hiện: 1646/SNV-CCHC
Ngày ban hành: 22/8/2017
Người ký: Đồng Thị Kiều Oanh
Lĩnh vực văn bản:

V/v thực hiện tự kiểm tra giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Số ký hiện: 06/TKTGS
Ngày ban hành: 01/8/2017
Người ký: Đồng Thị Kiều Oanh
Lĩnh vực văn bản:

Về việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Số ký hiện: 1495/SNV-TCBC
Ngày ban hành: 01/8/2017
Người ký: Đồng Thị Kiều Oanh
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực khác