Công văn số 1801/SNV-CCHC về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sủa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ CB, CC đi đào tạo, bồi dưỡng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1801 SNV CCHC.PDF538.71 KB