Công văn số 1702/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc góp ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1702 SNV-CCVTLT.PDF4.1 MB