Công văn số 2887/UBND-NC ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2887 UBND-NC.PDF1.9 MB