Công văn số 901/SNV-TCBMBC ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Đính kèmDung lượng
PDF icon 901 SNV TCBMBC.PDF1.44 MB