Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng làm việc với các Hội trực thuộc tỉnh

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các Hội trực thuộc tỉnh.

        Tham dự buổi làm việc có Thường trực UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở, ban ngành tỉnh, đại diện các tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh. Đồng chí Trần Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

 

Theo báo cáo, năm 2012 toàn tỉnh có tổng số 42 hội, trong đó có 16 hội đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh; 70 hội trong đó 44 hội đặc thù tại các huyện, thành phố. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều lệ quy định, các tổ chức hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc đại diện các hội đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm mục đích giúp cho công tác hội năm 2013 và những năm tiếp theo đạt nhiều kết quả tốt hơn như: đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc, bố trí thêm biên chế cho các tổ chức Hội đặc thù… Đồng chí Thái Hồng Thịnh, tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại biểu về việc công nhận hội đặc thù, bố trí biên chế, trụ sở làm việc và một số thắc mắc trong xây dựng điều lệ hội …

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các Hội trong năm qua đồng thời nêu ra một số hạn chế, tồn tại của các cấp quản lý và các tổ chức hội. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Công tác Hội trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi song thời gian tới việc triển khai nhiệm vụ sẽ còn nhiều khó khăn. Đồng chí đề nghị các cấp ngành tăng cường hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho các tổ chức hội hoạt động đạt hiệu quả; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nuớc đối với các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. Về phía các tổ chức Hội đồng chí yêu cầu các hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong công tác; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh để tổ chức, triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2013./.  

 

 

Hoàng - Huệ

Phòng QLH&TN

 

 

Nguồn: www.sonoivucaobang.gov.vn